Đơn vị hỗ trợ

Các trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (R&D)

Nghiên cứu, phát triển sản phẩm (R&D) là yêu cầu tất yếu nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra yêu cầu ngày càng cao về ứng dụng công nghệ thế hệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường Cao Đẳng Thaco

Nhằm giải quyết bài toán nguồn nhân lực cho THACO và các doanh nghiệp tại khu vực miền Trung, năm 2010, THACO quyết định thành lập Trường Cao đẳng Chu Lai - Trường Hải, nay là Trường Cao đẳng THACO. Ngày 12/5/2010, Trường Cao đẳng THACO chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 595/2010/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Liên hệ với chúng tôi

THACO CHU LAI
KHU CÔNG NGHIỆP TAM HIỆP, HUYỆN NÚI THÀNH, QUẢNG NAM
    Tel:
  • 0235.3567.161
  • 0235.3567.162
  • 0235.3567.163
    Fax:
  • 0235.3565.777
video - clips

 

THACO AUTO - HÀNH TRÌNH 25 NĂM TẠO DỰNG TRUNG TÂM SẢN XUẤT - LẮP RÁP MANG TẦM KHU VỰC.