Sản phẩm Sơmi rơmoóc & Thiết bị chuyên dụng
Nhà máy Sơmi rơmoóc & Thiết bị chuyên dụng sản xuất và cung cấp các sản phẩm sơmi rơmoóc, sơmi rơmoóc chuyên dụng, thiết bị chuyên dụng với chất lượng cao, công năng ưu việt, phù hợp với nhu cầu sử dụng của thị trường trong nước và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu.

Các sản phẩm gồm:

- Sơmi rơmoóc xuất khẩu:

  + Sơmi rơmoóc 2 trục 20’SL (Mỹ);

  + Sơmi rơmoóc 2 trục 40’GN (Mỹ);

  + Sơmi rơmoóc 2 trục 40’/45’EX (Mỹ);

  + Sơmi rơmoóc 2 trục 20’/40’ combo (Mỹ);

  + Sơmi rơmoóc 3 trục 20’/40’ combo (Mỹ);

  + Sơmi rơmoóc 2 trục 33’ (Mỹ);

  + Sơmi rơmoóc 2 trục 20’/40’ city combo (Mỹ);

  + Sơmi rơmoóc ben 17m3 (Thái Lan);

  + Sơmi rơmoóc sàn 45’ (Myanmar);

  + Sơmi rơmoóc 3 truc 20’ (Nhật Bản);

  + Sơmi rơmoóc 3 trục 40’ (Nhật Bản);

- Sơmi rơmoóc trong nước:

  + Sơmi rơmoóc xương 2 trục 4 khóa 20 feet;

  + Sơmi rơmoóc xương 2 trục 8 khóa 40 feet;

  + Sơmi rơmoóc xương 3 trục 8 khóa/ 12 khóa 40 feet;

  + Sơmi rơmoóc xương 3 trục 12 khóa 45 feet;

  + Sơmi rơmoóc xương 3 trục 12 khóa 48 feet;

  + Sơmi rơmoóc cổ cò 3 trục 6 khóa 45 feet;

  + Sơmi rơmoóc cổ cò 3 trục 6 khóa 48 feet;

  + Sơmi rơmoóc sàn 3 trục 8 khóa/ 12 khóa 40 feet;

  + Sơmi rơmoóc sàn 3 trục 10 khóa 45 feet;

  + Sơmi rơmoóc sàn 3 trục 12 khóa 48 feet;

  + Sơmi rơmoóc ben;

  + Sơmi rơmoóc thùng mui bạt;

  + Sơmi rơmoóc thùng lửng;

  + Sơmi rơmoóc chở ô tô;

  + Sơmi rơmoóc chở gia súc;

  + Sơmi rơmoóc chở máy công trình;

  + Sơmi rơmoóc đông lạnh;

- Thiết bị chuyên dụng:

  + Bồn nhiên liệu 3.000l/ 6.000l/ 11.000l/ 24.000l/ 25.000l;

  + Bồn nước 12.000l/ 15.000l;

  + Bồn chở cám.

Liên hệ với chúng tôi

THACO CHU LAI
KHU CÔNG NGHIỆP TAM HIỆP, HUYỆN NÚI THÀNH, QUẢNG NAM
    Tel:
  • 0235.3567.161
  • 0235.3567.162
  • 0235.3567.163
    Fax:
  • 0235.3565.777
video - clips

 

THACO AUTO - HÀNH TRÌNH 25 NĂM TẠO DỰNG TRUNG TÂM SẢN XUẤT - LẮP RÁP MANG TẦM KHU VỰC.