Nông - Lâm nghiệp

Khu công nghiệp Nông - Lâm nghiệp

Thực hiện chiến lược phát triển vùng Đông Nam của tỉnh Quảng Nam, trong đó có nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ và theo quy hoạch chung của Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quyết định số 1737/QĐ-TTg; đồng thời thực hiện chiến lược phát triển đa ngành của THACO, tháng 3/2019, KCN Nông - Lâm nghiệp THACO Chu Lai được đầu tư xây dựng trên diện tích 451ha với tổng vốn đầu tư 8.118 tỷ đồng.

Nông - Lâm nghiệp

Thực hiện chiến lược đa ngành sau năm 2018, THACO đã phát triển nông nghiệp trở thành một trong những lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính tại Chu Lai. Sản xuất nông nghiệp được THACO đầu tư với quy mô lớn, theo hướng nông nghiệp sạch hữu cơ đảm bảo an toàn, ứng dụng công nghệ cao và cơ giới hóa; kết hợp nghiên cứu - sản xuất - thu mua - chế biến - phân phối, xuất khẩu để nâng cao giá trị nông sản.

Liên hệ với chúng tôi

THACO CHU LAI
KHU CÔNG NGHIỆP TAM HIỆP, HUYỆN NÚI THÀNH, QUẢNG NAM
    Tel:
  • 0235.3567.161
  • 0235.3567.162
  • 0235.3567.163
    Fax:
  • 0235.3565.777
video - clips

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHÍP Ô TÔ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI