Hotline System
Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, THACO đã xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, định hình được bản sắc văn hóa riêng của THACO dựa trên triết lý kinh doanh “Mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và có đóng góp thiết thực vào nền kinh tế đất nước” và nguyên tắc “8 chữ T: Tận tâm - Trung Thực - Trí Tuệ - Tự Tin - Tôn Trọng - Trung Tín - Tận Tình - Thuận Tiện”. Đây chính là giá trị cốt lõi của văn hóa THACO, là tài sản vô hình để tạo ra động lực thúc đẩy sự phát triển. Vì thế, tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ là ưu tiên hàng đầu của THACO.

Thaco Auto đã tạo ra nhiều kênh liên hệ để tiếp nhận các phản hồi liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số tiếp kênh nhận phản ánh các hiện tượng, sự việc, nội dung tiêu cực và do Quản lý cấp cao trực tiếp quản lý và xử lý.

Sau khi nhận được thông tin, Quản lý cấp cao sẽ tiến hành đánh giá ban đầu dựa trên rủi ro về vi phạm tiềm ẩn. Nếu các nghi ngờ là có cơ sở, thông tin sẽ được giao cho người của đơn vị kiểm soát  có thẩm quyền (ví dụ: Phòng Kiểm soát nội bộ, Phòng Thanh tra, Phòng Pháp Lý,…) với các yêu cầu cụ thể để tiến hành điều tra.

Nhân viên bị nghi ngờ vi phạm sẽ nhanh chóng được phép trả lời các cáo buộc. Cho đến khi vi phạm được chứng minh, nhân viên mới được xem là không vi phạm.  Hệ thống đường dây nóng của chúng tôi rất coi trọng sự công bằng - trong việc xử lý cả người cáo buộc và nhân viên bị cáo buộc. Chúng tôi xem xét từng trường hợp riêng lẻ để xác định kết quả nào là phù hợp, cần thiết và thích hợp. Trong quá trình điều tra, chúng tôi đảm bảo thông tin hoàn toàn bảo mật.

Nếu có dấu hiệu cụ thể về hành vi sai trái, vi phạm liên quan đến Thaco Auto, bạn có thể liên hệ đến Hệ thống đường dây nóng qua email: hopthugopy@thaco.com.vn.

Trong trường hợp cần thiết, vui lòng cung cấp chi tiết liên hệ, ví dụ: địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại khi có bất kỳ câu hỏi nào. Thông tin của bạn sẽ được bảo mật. Phản hồi của bạn không chỉ phòng tránh thiệt hại tiềm ẩn cho công ty và nhân viên của chúng tôi mà còn cho các đối tác kinh doanh của Thaco và cho cộng đồng. Cám ơn sự hỗ trợ của bạn.

THACO GROUP

Liên hệ với chúng tôi

THACO CHU LAI
KHU CÔNG NGHIỆP TAM HIỆP, HUYỆN NÚI THÀNH, QUẢNG NAM
    Tel:
  • 0235.3567.161
  • 0235.3567.162
  • 0235.3567.163
    Fax:
  • 0235.3565.777
video - clips

 

THACO AUTO - HÀNH TRÌNH 25 NĂM TẠO DỰNG TRUNG TÂM SẢN XUẤT - LẮP RÁP MANG TẦM KHU VỰC.