THACO Chu Lai

Vị Trí Địa Lý

Thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 theo Quyết định số 175/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hưởng ứng lời kêu gọi đầu tư của Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, năm 2003, THACO đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai. Đến nay, Khu công nghiệp THACO Chu Lai có tổng diện tích hơn 1.200 ha với tổng vốn đầu tư hơn 80.500 tỷ đồng, gồm 4 phân khu: Khu công nghiệp Cơ khí & Ô tô (325ha), Khu công nghiệp Nông - Lâm nghiệp (451ha), Khu Cảng và Hậu cần Cảng (140ha), Khu đô thị, nhà ở công nhân và tái định cư (320ha). Hiện nay, THACO Chu Lai đã có tên trên...

Khu Kinh Tế Mở Chu Lai

Ngày 10/7/1999, Bộ Chính trị ban hành Thông báo số 232-TB/TW chọn khu vực Chu Lai - Quảng Nam để xây dựng khu kinh tế mở đầu tiên của cả nước và chủ trương này được khẳng định một lần nữa trong thông báo số 79-TB/TW (ngày 27/9/2002). Để cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, ngày 05/6/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, chính thức xác lập mô hình khu kinh tế ven biển đầu tiên tại Việt Nam. Sau hơn 15 năm hình thành và phát triển, đến nay, Khu KTM Chu Lai đã trở thành một trong những trung tâm phát...

KCN THACO Chu Lai

Năm 2002, hưởng ứng “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” (theo Quyết định số 175/2002/QĐ-TTg)do Chính phủ phê duyệt, khuyến khích các doanh nghiệp trong nước phát triển sản xuất, lắp ráp ô tô với quy mô lớn; và hưởng ứng chương trình xúc tiến đầu tư của UBND tỉnh Quảng Nam, THACO đã đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai. Năm 2003, nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên được khởi công xây dựng tại Chu Lai - Quảng Nam. Trải qua quá trình đầu tư phát triển, đến nay, THACO Chu Lai có tổng diện tích hơn 1.200 ha với 35 công ty, đơn vị gồm: các nhà máy sản...

Liên hệ với chúng tôi

THACO CHU LAI
KHU CÔNG NGHIỆP TAM HIỆP, HUYỆN NÚI THÀNH, QUẢNG NAM
    Tel:
  • 0235.3567.161
  • 0235.3567.162
  • 0235.3567.163
    Fax:
  • 0235.3565.777
video - clips

 

THACO AUTO - HÀNH TRÌNH 25 NĂM TẠO DỰNG TRUNG TÂM SẢN XUẤT - LẮP RÁP MANG TẦM KHU VỰC.