Các Giải Thưởng
Từ khi thành lập (2003) đến nay, KCN THACO Chu Lai và các công ty/đơn vị trực thuộc đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng các cấp vì những đóng góp và thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động cộng đồng xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2021:

- Đội lái xe THACO Chu Lai nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đón bà con Quảng Nam từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch.

Năm 2020:

- Công ty TNHH MTV Phân phối Ô tô du lịch Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH MTV Sản xuất Kính ô tô, Công ty TNHH MTV Cơ điện Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Hạ tầng khu công nghiệp và Đô thị, Công ty TNHH MTV Sản xuất xe bus Thaco, Công ty TNHH MTV Sản xuất ô tô Thaco Mazda và Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai - Trường Hải nhận bằng khen của Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

- Công ty TNHH MTV phân phối Ô tô du lịch Chu Lai - Trưởng Hải nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” do UBND tỉnh Quảng Nam đã trao tặng.

Năm 2019:

- Công ty TNHH MTV Phân phối Ô tô du lịch Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH MTV Sản xuất Kính ô tô, Công ty TNHH MTV Cơ điện Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Hạ tầng khu công nghiệp và Đô thị, Công ty TNHH MTV Sản xuất xe bus Thaco, Công ty TNHH MTV Sản xuất ô tô Thaco Mazda và Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai - Trường Hải nhận bằng khen của Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

Năm 2018

- Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp Ô tô Khách Trường Hải, Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Du lịch Trường Hải - Kia, Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Du lịch cao cấp Thaco, Công ty Vận tải đường bộ Chu Lai - Trường Hải và Công ty TNHH phân phối Ô tô Tải - Bus Trường Hải nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” do UBND Tỉnh Quảng Nam trao tặng.

- Công ty TNHH MTV Hóa chất chuyên dụng Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH MTV phân phối Ô tô Du lịch Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Du lịch cao cấp Thaco, Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp Ô tô Du lịch Trường Hải - Kia và Công ty TNHH sản xuất Phụ tùng ô tô nhận bằng khen của Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

- Trường Cao đẳng THACO nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2017 - 2018.

- Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp Ô tô Khách Trường Hải, Công ty TNHH sản xuất Xe chuyên dụng Thaco nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam về thành tích suất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

- Ban chỉ huy quân sự KPH Chu Lai - Trường Hải nhận bằng khen “Đơn vị quyết thắng” do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khen tặng.

- Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp Ô tô Khách Trường Hải, Công ty TNHH sản xuất Phụ tùng ô tô nhận bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy - chữa cháy.

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích trong công tác phòng - chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2015 - 2018.

- Công ty TNHH sản xuất Phụ tùng ô tô nhận giấy khen của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam về thực hiện tốt công tác Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội.

Năm 2017

- Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp Ô tô Tải Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH phân phối Ô tô Tải - Bus Trường Hải nhận bằng khen của Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

- Trường Cao đẳng THACO nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 và cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tỉnh Quảng Nam năm học 2016 - 2017.

- Ban chỉ huy quân sự Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải nhận bằng khen “Đơn vị quyết thắng” do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khen tặng.

- Công ty TNHH sản xuất Phụ tùng ô tô nhận bằng khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động về thành tích xuất sắc trong công tác an toàn - vệ sinh lao động.

- Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận bằng khen của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam vì đã có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển của công tác đoàn, phong trào thanh - thiếu nhi tỉnh Quảng Nam.

- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.

Năm 2016

- Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chu Lai - Trường Hải nhận Giải Bạc - Chất lượng Quốc gia năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ khen tặng.

- Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp Ô tô Tải Chu Lai - Trường Hải nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” do UBND Tỉnh Quảng Nam trao tặng.

- Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp Ô tô Tải Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp Ô tô Du lịch Trường Hải Kia, Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp Ô tô Khách Trường Hải, Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp Ô tô Vina Mazda, Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng điện Ô tô, Công ty TNHH MTV Giao nhận - Phân phối Ô tô Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH MTV Vận Tải Biển Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH MTV Vận Tải Đường Bộ Chu Lai - Trường Hải nhận bằng khen của Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

- Ban chỉ huy quân sự Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải nhận bằng khen “Đơn vị quyết thắng” của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

- Trường Cao đẳng THACO nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2015 - 2016.

Năm 2015

-  Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô tô khách Trường Hải nhận giải Vàng - Chất lượng Quốc gia năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ khen tặng.

- Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô tô Vina – Mazda, Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - Kia nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế.

- Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai - Trường Hải nhận bằng khen của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế về thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

- Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH MTV Vận Tải - Giao nhận - Phân phối ô tô Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH Sản xuất Phụ tùng ô tô nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện tốt nghĩa vụ thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô tô Khách Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH MTV Vận tải đường bộ Chu Lai - Trường Hải nhận bằng khen của Cục trưởng Cục thuế Quảng Nam về thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

 - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vì thành tích tham gia, thực hiện các chương trình bảo trợ xã hội của tỉnh.

- Ban chỉ huy quân sự Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải nhận bằng khen “Đơn vị quyết thắng” do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khen tặng.

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về thành tích trong công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ giai đoạn 2011-2015.

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận bằng khen của BCH Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch “Những giọt máu hồng hè - Hành trình đỏ”.

- Ban chỉ huy quân sự Khu Phức Hợp Chu Lai - Trường Hải nhận bằng khen của Tư Lệnh Quân Khu vì thành tích xuất sắc trong việc tổ chức các hoạt động chào mừng 80 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ (28/3/1935- 28/3/2015).

- Công ty TNHH MTV Gia công thép Chu Lai - Trường Hải nhận bằng khen tuyên dương hai sáng kiến kỹ thuật “Thiết kế, gia công và lắp đặt máy xếp thành phẩm thép hộp, thép ống tự động” và “Thiết kế, gia công và lắp đặt cơ cấu cấp phôi và khoan lỗ thép ống tự động” do Sở Khoa học Công nghệ và tỉnh Đoàn Đồng Nai khen tặng.

- Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp ô tô tải Chu Lai - Trường Hải và Công ty TNHH MTV Vận tải Giao nhận phân phối ô tô Chu Lai - Trường Hải lần lượt xếp thứ 603 và 902 trong Top 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015 (V1000).

- Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai - Trường Hải và Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô tô Tải Chu Lai - Trường Hải lần lượt xếp thứ 71 và 407 trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2015 (FAST500).

Năm 2014

- Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp Ô tô Vina 0 Mazda, Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai - Trường Hải và Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp Ô tô Khách Trường Hải nhận bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Nam năm 2014” do UBND tỉnh Quảng Nam khen tặng.

- Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai - Trường Hải và Công ty TNHH MTV Cơ điện Chu Lai - Trường Hải nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai khen tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2010 - 2014).

- Công ty Cổ phần sản xuất Phụ tùng ô tô nhận bằng khen của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế khen tặng về chấp hành tốt chính sách thuế năm 2014.

- Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH MTV Vận tải - giao nhận - phân phối ô tô Chu Lai - Trường Hải và Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - Kia nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện tốt nghĩa vụ thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vì đã có thành tích tham gia, thực hiện các chương trình bảo trợ xã hội của tỉnh.

- Ban chỉ huy quân sự Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải nhận bằng khen “Đơn vị quyết thắng” do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khen tặng .

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc.

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận bằng khen của Chủ tịch UBND huyện Núi Thành vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua điển hình tiên tiến 5 năm 2010 - 2014.

Năm 2013

- Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai - Trường Hải nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.

- Công ty TNHH MTV Cơ điện Chu Lai - Trường Hải nhận bằng khen của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế về chấp hành tốt chính sách thuế.

- Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - Kia nhận bằng khen của Cục trưởng Cục thuế Quảng Nam về thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

Năm 2012 về trước

- Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai - Trường Hải nhận bằng khen của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội (2012).

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “Cứu sống những trái tim bé bỏng” trên địa bàn tỉnh 05 năm (2007 - 2012).

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận giấy chứng nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong đóng góp xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam trong 3 năm 2009 - 2011.

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về thành tích đóng góp cho các chương trình bảo trợ xã hội của tỉnh Quảng Nam (2011).

- Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - Kia; Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô tô khách Trường Hải nhận giấy khen của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam cho về thực hiện tốt công tác Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội (2011).

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận giấy khen của UBND huyện Núi Thành vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện (2010).

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế (2010).

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận giấy khen của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam về thực hiện tốt công tác Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội (2010).

- Bằng khen của BCH Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích xuất sắc trong chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2010.

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ - PCCN giai đoạn 2008 - 2010.

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải được khắc tên trên bảng vàng ghi công của Ban chấp hành Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (2009).

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận giấy khen của UBND huyện Núi Thành về thành tích trong phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ, công tác 05 năm 2005 - 2009.

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về đóng góp trong chương trình xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo của tỉnh (2009).

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về thành tích thực hiện chương trình giải quyết việc làm cho người lao động (2008).

- Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô tô tải Trường Hải nhận giải Vàng - Chất lượng Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ khen tặng (2007).

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về thành tích trong công tác nộp thuế hàng hóa xuất nhập khẩu (2007).

- Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam về đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (2006).

Liên hệ với chúng tôi

THACO CHU LAI
KHU CÔNG NGHIỆP TAM HIỆP, HUYỆN NÚI THÀNH, QUẢNG NAM
    Tel:
  • 0235.3567.161
  • 0235.3567.162
  • 0235.3567.163
    Fax:
  • 0235.3565.777
video - clips

 

THACO AUTO - HÀNH TRÌNH 25 NĂM TẠO DỰNG TRUNG TÂM SẢN XUẤT - LẮP RÁP MANG TẦM KHU VỰC.