Ngày 1/8, Nhà máy Sản xuất Thiết bị chuyên dụng đã xuất khẩu lô 30 bồn nhiên liệu dung tích 3.000 lít cho công ty JMK (Hàn Quốc). Đây là lô bồn thứ 2 được xuất khẩu cho JMK trong năm nay. Sản phẩm sau...
Nhặt được của rơi, tìm người trả lại là hành động đẹp có ý nghĩa nhân văn trong cuộc sống. Trong tháng 7 vừa qua, Công ty TNHH DVQL BĐS SALA đã ghi nhận 7 CBNV trong khi thực hiện nhiệm vụ hằng ngày đã...
Nhằm nâng cao năng suất, gia tăng hàm lượng công nghệ tối ưu quy trình sản xuất, CBNV Nhà máy THACO KIA đã phát huy tinh thần lao động sáng tạo, tích cực nghiên cứu, đưa ra các sáng kiến cải tiến kỹ thuật,...
Vừa qua, THACO INDUSTRIES tổ chức khóa đào tạo chuyên đề “Sản phẩm, công nghệ và thiết bị cơ khí” cho 20 chuyên viên kinh doanh.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT THACO, từ ngày 31/7 - 07/8, THACO INDUSTRIES tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 tại các tổng công ty, công ty trực thuộc Tập đoàn.
Vừa qua, THILOGI tổ chức lớp đào tạo “Kỹ năng xử lý tình huống: What happens when cargo unclaimed?” cho các nhân sự là quản lý, chuyên viên thuộc Ban Kinh doanh.
Vừa qua, THACO AUTO kết hợp với các chuyên gia Tập đoàn BMW tổ chức chương trình đào tạo cấp chứng chỉ ICT cho 21 nhân sự là cấp Trưởng nhóm, chuyên viên tư vấn bán hàng của BMW, MINI.
Ngày 20/7, Công ty Vận tải đường bộ THILOGI đã vận chuyển hơn 800 con bò từ trang trại Ia Puch (Gia Lai, Việt Nam) đến trang trại Saysettha (Attapeu, Lào) cho Tập đoàn THACO AGRI.